19 aprilie 2016

Nu judeca și nu vei fi judecat!

              * din cartea "Nu judeca și nu vei fi judecat- Cea mai scurtă cale către Rai" a arhimandritului Serafim Alexiev

              "[...] cel bun tot timpul descoperă ceva folositor pentru sine și se folosește de aceasta. Cel rău, dimpotrivă, totdeauna vede păcatele care îl smintesc și îl otrăvesc. Toți reflectă în afară , cu claritate, lucrurile care ies din propriul lor suflet."

              " Noi nu avem dreaptă măsură să judecăm: greșelile noastre le vedem mai mici decât sunt, iar ale celorlalți mai mari. Nouă ne găsim mereu dezvinovățire în orice împrejurare, în orice abatere de la o poruncă, iar de la aproapele pretindem îndeplinirea tuturor poruncilor.
                Astfel de judecători suntem noi. Altora le cerem totul, iar pe noi nu ne obligăm la nimic; la păcatele noastre privim printre degete, iar pe cele străine le punem sub lupă..."

              " Sfântul Ioan cel Milostiv sfătuia astfel pe creștinii păstoriți de el: "Frații mei și copiii mei, nu vă grăbiți să osândiți! Pentru că, de multe ori vedem păcatul celui ce greșește, dar pocăința lui cea de taină nu o cunoaștem."

              " Trebuie nu să rușinezi, ci să mustri, nu să învinovățești, ci să sfătuiești, nu cu mândrie să înjosești, ci cu dragoste să îndrepți." (Sfântul Ioan Gură de Aur)

  Subscribe to Our Blog Updates!
Share this article!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Return to top of page
Powered By Blogger | Design by Genesis Awesome | Blogger Template by Lord HTML